waterbeheer met stuw

Het waterbeheer in de Alblasserwaard wordt gevormd met een stelsel van poldersloten, weteringen, boezems, stuwen, sluizen en gemalen.

De kleinste vorm van een element in de waterbeheersing is de stuw. Eerder dacht ik dat deze waterkering een sluis was (1e en 2e foto), dit blijkt echter een stuw te zijn.

Een stuw is bedoeld voor het reguleren en afvoeren van het overtollige water in een gebied. Het water in het bovendeel van de stuw staat altijd hoger dan het water waar op wordt afgelaten. Hiermee kan het waterniveau in een gebied (bijvoorbeeld een polderperceel) op peil worden gehouden. Het overtollige water stroomt automatisch af wanneer het water het hoogste punt van de stuw bereikt. Een eenvoudige stuw bestaat uit een dwarsschot of uit een bedienbare klep.

Tijdens één van mijn rondjes door de Alblasserwaard in december 2019 zag ik bij toeval dat een stuw werd uitgegraven. Enkele dagen daarvoor had ik deze stuw nog gefotografeerd. Om de waarnemingen af te ronden heb ik in april de situatie opnieuw gefotografeerd. Deze stuw bevindt zich bij de Brandwijksche Vliet ter hoogte van de Geerweg. 

Klein sluisje voor afwatering poldersloten in de Donkse Laagten op de Brandwijksche Vliet bij de Geerweg.
Vervanging sluisje tussen de Donkse Laagten en de Brandwijksche Vliet bij de Geerweg.
Stuw in polderlandschap bij Donkse Laagten
Nieuwe stuw tussen de Donkse Laagten en de Brandwijksche Vliet bij de Geerweg.