oosteind

Oosteind is samen met Matena één van de twee buurtschappen in Papendrecht. Papendrecht is een plaats en gemeente in de Alblasserwaard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Buurtschappen bestaan vaak uit een klein aantal woonhuizen/boerderijen. Het buurtschap Oosteind bestaat uit een stukje dijk met dijkwoningen gelegen tussen het Nanengat en het buurtschap Matena. In Oosteind is nog goed te zien dat Papendrecht een typisch dijkdorp was, waarbij de oorspronkelijke bewoners zich langs de rivier de Merwede vestigden. Achter de huisnummers 136 t/m 142 bevindt zich klein watertje (wiel).

In 2019 telt het buurtschap Oosteind nog 39 woonhuizen aan het noordelijk deel van het Oosteind (huisnummers even 6 t/m 152 en oneven nummer 13). In dit dijkvak laten lege stukjes in het dijkvak en de verspringing van de huisnummers laten zien dat er woningen verdwenen zijn. Aan de zuidzijde bevinden zich nog een aantal huisnummers welke zijn toegekend aan bedrijfsgebouwen die liggen op het industrieterrein Ketelweg (huisnummers 3, 47, 51 en 53. In uitzondering is Oosteind 13, dit is het enige woonhuis aan de noordelijke kant van het Oosteind.

Foto’s van het buurtschap Oosteind zoals die momenteel op de Beeldbank Alblasserwaard staan. Deze galerij bevat de meest recente foto’s.

papendrecht-oosteind-buurtschap

Bronnen: kadaster, openstreetmap, plaatsengids.nl