Voormalige raadshuis langs het verbindingskanaal bij Arkel [0011062]