Zijaanzicht hervormde kerk Ottoland [01107121]

Zijaanzicht van de Hervormde kerk in Ottoland