voorwaarden

Bij het kopen van een foto uit stock van alblasserwaardfotograaf.nl gelden onderstaande voorwaarden. Bij aankoop via de directe link naar de Nationale Beeldbank gelden de bepalingen en voorwaarden zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Beeldbank.


Gebruiksrecht / Licentie
Bij aankoop van een foto wordt een gebruiksrecht verleend voor een bepaald doeleinde.
Als koper mag u de foto dus niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken (herdistributie). Indien u de foto wilt gebruiken voor andere doeleinden dan kan dit alleen na overleg. De eigendom van de foto blijft bij de fotograaf.

Commercieel gebruik
Commercieel gebruik is bijvoorbeeld het gebruik van de foto ter promotie van een product of dienst d.m.v. een advertentie, verfraaiing van een (bedrijfs)website, brochure, folder, flyer, verpakking of een afdruk op een poster of dergelijke. Er is hier sprake van een winstoogmerk.

Wat u mag doen:

De fotograaf verleent u een eeuwigdurende, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de gekochte afbeelding (foto) te gebruiken voor toegestane commerciële doeleinden, gedefinieerd als:

  • reclame, promotie, brochures, verpakkingen
  • als onderdeel van een commerciële website voor promotionele doeleinden  gebruiken
  • prints, posters, flyers, sheets voor promotionele doeleinden (niet voor wederverkoop)
  • prints, posters of andere commerciële vertoningen van media
  • tijdschriften, boeken, kranten, andere gedrukte publicaties

Wat u niet mag doen:

De koper mag de foto niet doorverkopen, opnieuw in licentie geven, herdistribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf. Gebruik als afgeleid werk, en het doorverkopen of herverdelen van dergelijk afgeleid werk is verboden. De foto mag niet worden gebruikt op een pornografische, obscene, illegale, immorele, lasterlijke of lasterlijke manier. De foto mag niet worden opgenomen in handelsmerken, logo’s of servicemerken. De foto mag niet  beschikbaar worden gemaakt om te downloaden.

Fotograaf behoudt alle rechten, licenties, copyright, titel en eigendom van de foto.

Er is geen garantie, expliciet of impliciet, bij de aankoop van dit digitale fotobestand. De fotograaf is niet aansprakelijk voor claims of incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit deze licentie of het gebruik van de foto door de koper.

Persoonlijk gebruik
Persoonlijk gebruik betekent niet-commercieel gebruik van de foto voor weergave op persoonlijke websites en computers, of het maken van fotoafdrukken voor persoonlijk gebruik.

Voorwaarden:
De fotograaf verleent de koper een niet-exclusieve eeuwigdurende licentie voor persoonlijk gebruik met inachtneming van de volgende beperkingen:

  • Deze licentie is alleen voor persoonlijk gebruik.  De foto mag op geen enkele manier worden gebruikt waarbij u geld in rekening brengt, vergoedingen int of enige vorm van vergoeding ontvangt. De foto mag niet worden gebruikt voor advertenties. De foto mag niet worden doorverkocht, in licentie gegeven of in sublicentie worden gegeven.
  • Titel en eigendom, en alle rechten nu en in de toekomst, van en voor de foto blijven exclusief bij de fotograaf.
  • Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet. De foto worden geleverd ‘zoals ze is’.
  • De fotograaf is niet aansprakelijk voor claims van derden of incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit deze licentie of het gebruik van de foto door de koper.