voorwaarden

Bij het kopen van een foto uit stock van alblasserwaardfotograaf.nl gelden onderstaande voorwaarden. Bij aankoop via de directe link naar de Nationale Beeldbank gelden de bepalingen en voorwaarden zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Beeldbank.


Gebruiksrecht
Bij het kopen van een foto uit stock van alblasserwaardsfotograaf.nl wordt een éénmalig gebruiksrecht verleend. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doeleinde zoals onderling is overeengekomen (online/drukwerk).

Als koper mag u de foto dus niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken (herdistributie). Indien u de foto wilt gebruiken in andere titels, voor advertenties of andere commerciële uitingen dan kan dit alleen na overleg. De eigendom van de foto blijft bij de fotograaf.


Redactioneel gebruik
Wanneer een foto als illustratie voor een informatieve of nieuws gerelateerde publicatie (online/drukwerk) wordt gebruikt is sprake van redactioneel gebruik. De tekst geldt dan als drager van de foto. Bij redactioneel gebruik is er geen sprake van een winstoogmerk. In alle andere gevallen is er sprake van commercieel gebruik.

Commercieel of particulier gebruik
Commercieel gebruik is bijvoorbeeld het gebruik van de foto ter promotie van een product of dienst d.m.v. een advertentie, verfraaiing van een (bedrijfs)website, brochure, folder, flyer, verpakking of een afdruk op een poster of dergelijke. Er is hier sprake van een winstoogmerk.

Voor sommige foto’s gelden beperkingen wanneer deze commercieel worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld foto’s waar mensen duidelijk herkenbaar opstaan en foto’s van vrijstaande woningen, landgoederen en andere particuliere eigendommen. In deze gevallen is een verklaring omtrent portretrecht vereist of een schriftelijke verklaring/toestemming van de eigenaar van het betreffende object. U dient zich er dus van te overtuigen dat commercieel gebruik is toegestaan. Bij twijfel kunt u dit navragen.

Particulier gebruik is bijvoorbeeld het gebruik van een foto als decoratie (voor eigen gebruik) of het gebruik van een foto op een niet-commercieel blog (na toetsing).


Betaling op factuur
Na uw bestelling ontvangt u een factuur waarin de betaalwijze (bank/paypal) is vermeld. De factuur dient direct betaald te worden.

Levering per e-mail of als download
De bestelde foto’s worden u per email of als downloadlink toegezonden.